ಅತ್ರಸ / atraasa


ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
  • ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ - ೨ ಕಪ್
  • ಬೆಲ್ಲ - ೨ ಕಪ್
  • ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ - ೧
  • ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು 
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

  • ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ೧೦ ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ. ನಂತರ, ನೀರು ಬಸೆದು . ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಷಿಗೆ ಹಾಕಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ತೆಂಗಿನ ತುರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ (ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ)ವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮದ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
  • ಇದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೆ ಹಾಕುತ್ತ ಕಲುಕುತ್ತಿರಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಿದಂತೆ, ಸ್ಟೋವ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ತಣಿದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು, ಅಂಗೈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ, ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ಕೃಪೆ: ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗಡೆ

No comments:

Post a Comment