ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಶಿರಾ


ಹವ್ಯಕರ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬ೦ದಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಆಗುವ ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಶಿರಾ. 
ಮಾಡಿ ರುಚಿ ನೋಡಿ................... 

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು : 
 • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು : 1 ಕಪ್ 
 • ಸಕ್ಕರೆ : 2 ಕಪ್ 
 • ಹಾಲು : 1/2 ಕಪ್ 
 • ನೀರು : 1/2 ಕಪ್ 
 • ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ : 1 ಚಮಚ. 
 • ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ : ಸ್ವಲ್ಪ  
 • ತುಪ್ಪ : 1 ಕಪ್. 
  ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :
 • 1 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು + ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
 • ಇನ್ನೊ೦ದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. 
 • ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಂಪಗೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. 
 • ನಂತರ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.  
 • 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. 
 • ಮಿಶ್ರಣ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ + ಗೋಡಂಬಿ+ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.... 
 •  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು.  
 • ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಶಿರಾ ರುಚಿ ನೋಡಲು ರೆಡಿ. ·         
ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು :  
 • ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ 10 ನಿಮಿಷ........ 
 • 2 ದಿನ ಇಟ್ಟೂ ತಿನ್ನಬಹುದು..... 
 • ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಜಾ.
 ಕೃಪೆ : Vinuta. Hegde Keshinmane, Netherlands.

No comments:

Post a Comment